آلبوم مدارک بین المللی در زمینه دی جی ، موسیقی الکترونیک ، کدنویسی و IT که طی سالها با وجود مشکلات فراوان توانستم اخذ کنم