برچسب: موسیقی الکترونیک

EDUCBA

توسط Behrouzkia

موسیقی الکترونیک

توسط Behrouzkia- Admin

 • 327
 • دیدگاه بسته شده اند.
 • ۲۵

  آبان

ورکشاپ کاربردهای مهندسی صدا در موسیقی

توسط Behrouzkia

 • 631
 • دیدگاه بسته شده اند.
 • ۲۹

  اردیبهشت

تدوین و ریمیکس صدا گروه خواننده پرآوازه ، سوگند

توسط Behrouzkia

 • 571
 • دیدگاه بسته شده اند.
 • ۱

  فروردین

Certificate OF Achievement

توسط Behrouzkia